Biro za ljudska prava Tuzla

image

Tradicionalna manifestacija u povodu međunarodnog dana ljudskih prava

Svake godine Volonteri Biroa za ljudska prava organizuju manifestaciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava - 10.12.

image

Partnerstva sa drugim organizacijama

U proteklih 20 godina Biro je ostvario veliki broj kontakata i sarađivao sa mnogim organizacijama u BiH i šire.

image

Maloljetničko pravosuđe

Biro za ljudska prava Tuzla kroz razne projektne aktivnosti od 2006. godine utiče na izgradnju sistema maloljetničkog pravosuđa u BiH.

image

Pravna pomoć i savjeti

Biro za ljudska prava Tuzla realizuje program besplatne pravne pomoći od 1995 godine.

 

22.12.2016. (BANJA LUKA) U prostorijama Centra za socijalni rad Banja Luka održan je sastanak Radne grupe za maloljetničko pravosuđe, posljednji u 2016. godini. Na sastanku je prezentiran izvještaj o radu radne grupe u prethodnom kvartalu.

 

Članovi radne grupe izvijestili su grupu o provedenim aktivnostima kao i o učešću na predstavljanju rezultata ISDR 3 studije o samoprijavljenoj delinkvenciji. Predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske su upoznali članove radne grupe o budućoj realizaciji programa sekundarne prevencije u osnovnim školama u Republici Srpskoj.

 

Na sastanku je također dogovoren operativni plan rada grupe za naredni kvartal u kojem se očekuje dalja realizacija aktivnosti iz Akcionog plana. Razgovarano je i o potrebi produžetka mandata članovima grupe te su informacije o tome upućene relevantnim institucijama.