Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?
U Birou za ljudska prava nema kriterija za pružanje besplatne pravne pomoći. To znači da se svako može prijaviti i svako nas može kontaktirati za savjet bez obzira na imovinsko stanje ili druge karakteristike.

Kako mogu ostvariti svoje pravo?
Jednostavno dođite u prostorije Biroa za ljudska prava svake srijede od 15 do 17 sati. Biro se nalazi na trećem spratu zgrade u ulici Borić 3 u Tuzli. Naša pravna savjetnica će Vas očekivati. 

Šta moram ponijeti sa sobom kad dođem u Biro za ljudska prava?
Savjetujemo Vam da ponesete svu dokumentaciju koju imate vezanu za problem zbog kojeg nam se obraćate. Na primjer: tužbe, dopise od suda, račune, rješenja i uvjerenja, dopise koje ste Vi pisali samostalno i slično.

Kako mogu kontaktirati pravnu službu?
Pravnu službu možete kontaktirati svake srijede od 15 do 17 sati u prostorijama Biroa za ljudska prava Tuzla ili na broj telefona 035 360 490 ili email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Šta ako ne mogu doći u prostorije Biroa za ljudska prava?
Ukoliko ne možete doći, savjetujemo Vam da se obratite na na broj telefona 035 360 490 ili email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te kratko objasnite svoj problem nakon čega ćemo Vam se javiti.

Šta ako ne znam objasniti svoj problem ili napisati žalbu ili drugi dokument?
Važno je samo da dođete spremni da razgovarate. Prvi korak u ostvativanju prava na pravnu pomoć je da budete pribrani i objasnite razlog dolaska. Svakako ćete imati priliku kasnije donijeti dokumente i objasniti nam problem detalnije, a naša pravna savjetnica će Vam pomoći oko sastavljanja dokumenata i dopisa.

Može li me pravna savjetnica Biroa za ljudska prava zastupati na sudu?
Naša pravna savjetnica je advokatica tako da Vas ona može zastupati na sudu isključivo ukoliko to s njom dogovorite i date joj punomoć da Vas zastupa. Biro za ljudska prava Vas ne može zastupati.