Tim Biroa za ljudska prava čine iskusni pojednci i saradnici sa dugogodišnjim iskustvom u radu na zaštiti ljudskih prava, te saradnici na projektima sa iskustvom projektnog menadžmenta i organizacije. Uz naš tim tu su i brojni volonteri, spoljni saradnici i partneri s kojima godinama radimo na promociji i zaštiti ljudskih prava.
  

Menadžment

 

Elizabeta Lukačević

Izvršna direktorica

elizabeta@hrotuzla.org.ba

Ljiljana Kerkez

Računovotkinja

ljilja@hrotuzla.org.ba
 

Projektni tim

 

Amira Kavgić                                   Adnan Hamzić                                   Kemal Kametović 

Projekt koordinator                      Stručni saradnik na projektu                  Stručni saradnik na projektu

 amira@hrotuzla.org.ba                                      adnan@hrotuzla.org.ba                                               Kemal@hrotuzla.org.ba


Ivana Mosković

Projekt koordinator

ivana@hrotuzla.org.ba


Branka Rajner

Konsultant

branka@hrotuzla.org.ba

 

 

 

   

 

 

Pravna pomoć

Mirjana Šarkinović

Advokatica