09.02.2016. (DOBOJ) U Doboju je održan kvartalni sastanak radne grupe za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Sastanak je održan uz prisustvo većine članova radne grupe.

Tema sastanka bila je izrada operativnog plana implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera, koji je u oktobru 2015. godine usvojila Skupština grada.

Pored izrade akcionog plana na sastanku je razgovarano i o uključenju novih članova. U kratkom periodu će doći do izmjene rješenja radne grupe, ispred policije u grupu imenovana Dragana Rađa, pored Danijele Mikić iz gradske uprave uključena je Lidija Aladžić, iz Centra za socijalni rad pored Dejana Savića bit će dodata još dva člana, i ispred srednjih škola uključen je psiholog iz Ekonomske škole.