13.09.2016. (DOBOJ) U Doboju je održan kvartalni sastanak radne grupe za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Sastanak je održan uz prisustvo većine članova radne grupe.

Tema sastanka bila je implementacija aktivnosti iz Akcionog plana Grada Doboj. Dogovoreno je održavanje zajedničke radionice i potpisivanje Protokola o saradnji relevantih aktera u maloljetničkom pravosuđu. Predstavljene su aktivnosti novog projektnog ciklusa u Doboju te je izrađen novi kvartalni akcioni plan. Na saastanku Radne grupe također su članovi podnijeli izvještaje o aktivnostima u proteklom kvartalu.