09.09.2016. (BANJA LUKA) Redovni kvartalni sastanak Radne grupe o maloljetničkom pravosuđu održan je danas u Banjoj Luci, u prostorijama Centra za socijalni rad. Sastanku je prisustvovalo 12 članova Radne grupe.

U pauzi između dva sastanka realiziralo se niz aktivnosti iz Akcionog plana, prvenstveno vezanih za stvaranje uslova za provedbu vaspitne preporuke „uključivanje u rad bez naknade“. Istaknuta je i potreba opremanja prostorije u Poljoprivrednoj školi u kojoj bi boravili učenici putnici, odnosno opremi prostor sa odgovarajućom opremom i uređajima. U narednom periodu potrebno je ubrzati rad Radne grupe kako bi se realizirale aktivnosti u što većoj mjeri. 

Članovi Radne grupe će pokrenuti inicijativu za izmjene Zakona o osnovnom obrazovanju Republike Srpske u cilju omogućivanja uključivanja u redovne procese obrazovanja za sva maloljetna lica koja su bila spriječena da redovno pohađaju nastavu. Podršku ovoj inicijativi dala je i Gradska uprava Grada Banja Luka.

U narednim aktvinostima, Radna grupa će, zajedno sa predstavnicima Biroa za ljudska prava, organizirati radionicu na kojoj će biti usaglašen tekst Protokola o saradnji svih institucija uključenih u sekrtor maloljetničkog pravosuđa. Bit će kreiran i spisak svih institucija i preduzeća, kao i nevladinih organizacija koje će se uključiti u provedbu vaspitne preporuke „uključivanje u rad bez naknade“. Na kraju sastanka, Radna grupa je usvojila i operativni plan rada za naredni kvartal.