15.09.2016. (TRAVNIK) Redovni kvartalni sastanak Radne grupe o maloljetničkom pravosuđu održan je danas u Travniku, u prostorijama Općine Travnik. Sastanku je prisustvovala većina članova Radne grupe.

Između dva sastanka radne grupe, najveći napredak je postignut u edukaciji i spremnosti policijskih službenika za izricanje mjere „policijsko upozorenje“. Također se radilo na saradnji opštinske uprave i nevladinog sketora u smislu realizacije i davanja preporuka za realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana a koje trebaju biti finansirane iz lokalnog budžeta.

Radna grupa je usvojila operativni plan rada za naredni kvartal. Fokus aktivnosti koje će biti finansirane iz grant sredstava UNICEF-a bit će razvijanje programa sekundarne prevencije i to kreiranje samog programa i edukacija relevantnih aktera za njegovo sprovođenje. Nakon realizacije ovog programa oočekuje se smanjenje broja djevce u riziju u Općini Travnik.