29.9.2016.(TRAVNIK) U Travniku je održana radionica Radne grupe, a radi izrade Prijedloga protokola o postupanju  i zaštiti djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera. U radionici je učestvovalo 7 članova Radne grupe.

Svrha Protokola je poboljšanje i formalizacija saradnje institucija relevantnih za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera, a radi poštovanja najboljeg interesa djeteta u postupanju sa djecom i maloljetnicima. Relevantne institucije u tom smislu su Općina Travnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Općinski sud u Travniku, Kantonalno tužilaštvo u Travniku, JU „ Centar za socijalni rad“ Travnik, Centar za mentalno zdravlje – JU „Dom zdravlja“ Travnik i UG „Centar za edukaciju mladih“ Travnik.

Na radionici je usaglašen većinski dio Prijedloga protokola, a sastanak Radne grupe za finalizaciju Prijedloga protokola zakazan je za 27.10.2016. godine u Travniku, nakon čega će se pristupiti potpisivanju Prijedloga protokola od strane rukovodilaca relevantnih institucija.