12.10.2016. (TUZLA) Jučer je u prostorijama Osnovne škole "Kreka" u Tuzli održana edukativna radionica u sklopu programa sekundarne prevencije koji provodi Biro za ljudska prava sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Voditeljice radionice bile su doc.dr. Meliha Bijedić sa odsjeka za poremećaje u ponašanju ERF Tuzla i Sonja Brčinović, dirketorica Centra za socijalni rad Tuzla. Dr. Bijedić održala je predavanje na temu "Implementacija programa prevencije poremećaja u ponašanju kod učenika u osnovnim školama" a direktorica CSR Tuzla Brčinović govorila je o ulozi Centra za socijalni rad u prevenciji poremećaja u ponašanju kroz podršku porodici. Učešće u radionici i diskusiji uzeli su nastavnici predmetne nastave i pegagozi osnovnih škola "Kreka", "Miladije", "Solana" i "Mejdan". Radionica je održana u konstruktivnoj atmosferi, a nastavnici i stručni radnici iskazali su podršku modelu sekundarne prevencije koji im je predstavljen.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod TK dali su podršku radionici, a ista je održana korz projekt "Pravda za svako dijete" koju realizira Biro za ljudska prava u saradnji sa UNICEF-om BiH.