Biro za ljudska prava Tuzla je i ove godine, po osamnaesti put obilježio Međunarodni dan ljudskih prava, 10.12.2016. godine. Program ovogodišnje manifestacije trajao je dva dana i uključivao je niz aktivnosti i sadržaja.


U četvrtak, 8.12. u Američkom kutku NUB „Derviš Sušić“ Tuzla održana je prezentacija organizacija koje se bave ljudskim pravima a koje su sarađivale na ovogodišnjoj manifestaciji. Prezentacija je bila namijenjena studentima i mladima zainteresiranim za volonitranje. Predstavljeni su progami i projekti na kojima rade Kameleon Youth Club, Tuzlanski otvoreni centar, European Students for Liberty, Multi i organizatora, Omladinski ogranak „Y“ Biroa za ljudska prava Tuzla.

U nastavku programa održana je javna tribina na temu „Pravo na slobodu u 21. vijeku“ u kojoj su učestvovali dr.sc. Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, i Admir Čavalić, asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učesnici tribine razgovarali su sa studentima tuzlanskih fakulteta o pravima i slobodama te njihovom položaju i uticajima koje na njih vrši savremeni način života. Razgovarano je i o ulozi države i ekonomije u obezbjeđivanju i aktivnom zalaganju za prava i slobode, te o migrantskoj krizi koja potresa Europu. Svi prisutni su se složili da je soboda važan aspekt današnjeg života ali da se svi relevantni akteri moraju više uključiti u rad i jače zalagati kako za pojedince, tako i za društvo.


 
    


Drugog dana programa, 9.12. održana je tradicionalna manifestacija na Korzu u kojoj su učešće uzeli učenici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Tuzla. Oni su kreirali i izveli program za svoje roditelje, prijatelje i sve zainteresirane sugrađane. U toku programa nastupili su tuzlanski muzičari a učesnicima konkursa za likovne i literarne radove dodijeljene su i nagrade. Posebnu pažnju izmamili su i članovi udruženja roditelja djece ometene u razvoju „Malo srce“ sa svojim radovima.


Partneri i prijatelji ovogodišnje manifestacije bili su: UNCRO d.o.o. Tuzla, Menprom d.o.o. Tuzla, Pekara Hukić, JU Dom mladih Tuzla, Američki kutak, Kameleon Youth Club, Udruženje „Multi“, European Students for Liberty BiH, Tuzlanski otvoreni centar, Udruženje „Malo srce“ te caffe barovi Intermezzo i Queen. Medijski partner i ovogodišnje manifestacije bio je Radio Kameleon.