21.12.2016. (ZENICA) U prostorijama Gradske uprave Zenica danas je održana radionica “Postupanje ovlaštenih službenih osoba sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom”. Ovu radionicu Biro za ljudska prava organizuje u sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg provodi UNICEF a finansira Švicarska vlada i Švedska razvojna agencija. Radionici je prisustvovalo oko 50 ovlaštenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

Razmjena iskustva između ovlaštenih službenih lica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Tužilaštva ZDK kao i upoznavanje sa osnovnim procedurama i radnjama u sklopu izricanja mjere policijskog upozorenja, bila su okosnica radionice. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane pomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sistema na krivična djela  počinjena od strane maloljetnika, i kao takve predstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Po svojoj suštini, alternativne mjere promoviraju provedbu mjera odgojnog karaktera  unutar zajednice, kao alternativu izvršenju krivičnih sankcija kada su u pitanju najlakša krivična djela, a njihova svrha je dugoročna rehabilitacija i reintegracija djece i maloljetnika u društvo te odvraćanje maloljetnika od ponovnog činjenja krivičnih djela.

 

Ove aktivnosti Biro za ljudska prava nastavlja provoditi i u 2017. godini u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.