21.12.2016. (DOBOJ) Sastanak Radne grupe za maloljetničko pravosuđe održan je danas u prostorijama Centra za socijalni rad Doboj. Fokus sastanka bio je na pripremama za potpisivanje protokola o međuisektorskoj saradnji u gradu Doboju. 

 

Članovi Radne grupe informirali su jedni druge o rezultatima postignutim u prethodnom periodu te su zajednički izradili plan aktivnosti u narednom kvartalu. Dogovoreno je da će se u saradnji sa Gradskom upravom Grada Doboj odrediti datum potpisivanja protokola o međusketorskoj saradnji.