14.02.2017. (LIVNO) Radionice koje predstavljaju jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva nastavljene su i u Kantonu 10. Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova u Livnu educirani su danas o načinu izricanja mjere policijskog upozorenja. Svrha ove edukacije, kao i programa koji se provodi, je jačanje sistema maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini i detaljno upoznavanje ovlaštenih službenih lica sa radnjama i mjerama propisanim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove mjere predstavljaju alternativu vođenju krivičnog postupka za lakša krivična djela koja počine maloljetnici. U sklopu radionice upriličena je razmjena dobre prakse i iskustava između predstavnika MUP-a K10 i Tužilaštva i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.