21.02.2017. (TUZLA) Vlada TK je 4. jula 2016. kao način borbe protiv maloljetničke delikvencije usvojila Program prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje TK za period 2016. – 2019. godina. Pošto se aktivnosti Programa odnose na više institucija, Biro za ljudska prava Tuzla je u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i članovima Koordinacionog tima za praćenje realizacije Programa danas predstavio ovaj program široj javnosti.

„Najrecentniji podaci koji postoje, koje smo dobili iz MUP-a TK, da je trend u opadanju, što nas čini jako sretnim i zadovoljnim jer smo sigurni da smo na neki način proteklih godina podržali to“, pojasnila je Elizabeta Lukačević, predstavnica Biro-a za ljudska prava.

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Biroom za ljudska prava načinio je iskorak u ovoj školskoj godini i krenuo sa programom sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u osnovnim školama. Testirano je 500 učenika u četiri škole.

„Dobili smo populaciju od 91 učenika kod kojih postoji rizik za pojavu poremećaja u ponašanju, gdje smo nakon dobijanja saglasnosti roditelja sa 40 učenika počeli intenzivno raditi cijelu školsku godinu.  Mi smo napravili prvo testiranje na početku školske godine, potom retestiranje i već na kraju polugodišta smo dobili značajne pokazatelje da program koji se provodi zaista ima učinka, i da postoji značajan pozitivan pomak kod djece sa kojom se radi“, kazala je doc.dr. Meliha Bijedić, edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Važnost primjene Plana prevencije i uključenosti u problematiku maloljetničke delinkvencije svih organa na nivou općina, grada i kantona pokazuju i podaci da je Tuzlanski kanton prije deset godina prednjačio u ukupnom broju djece u sukobu sa zakonom, dok podaci MUP-a TK iz 2016. godine govore da u odnosu na ukupna krivična djela maloljetni delinkventi učestvuju sa 3,6 posto.