29.03.2017. (MOSTAR) U Mostaru se u organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla i uz podršku UNICEF-a BiH održava dvodnevni Zajednički sastanak Lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Multisektorske radne grupe formirane su u općinama/opštinama obuhvaćenim UNICEF-ovim projektom “Pravda za svako dijete” kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Predstavnice i predstavnici Lokalnih radnih grupa za regije Bihać, Prijedor, Kozarska Dubica, Tuzla, Bijeljina, Brčko distrikt, Zenica, Trebinje i Čapljina tokom prvog dana Sastanka prezentiraju dostignuća u provedbi lokalnih javnih politika u zaštiti djece u kontaktu i u sukobu sa zakonom. Drugi dan Sastanka predviđen je za razgovor o održivim mehanizmima koordinacije uz presjek stanja i planovi za budućnost te o tome koji su to ključni prioriteti sektora u provedbi i izazovi sa kojima će se u daljem radu susresti.

“Na kraju smo druge faze provedbe programa ”Pravda za svako dijete” i danas smo tu da bismo prezentirali ono što je u proteklom periodu urađeno u vašim lokalnim zajednicama. Posebno bitno je i to što ćemo drugi dan govoriti o tome kako održati postignutu suradnju i u budućnosti je unaprijediti”, kazao je na početku Sastanka Mario Tokić iz UNICEF-a BiH.

“U fokusu dosadašnjeg rada, između ostalog, akcenat je bio na provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku s akcentom na djecu-počinioce, ali fokus se proširuje i na rad sa djecom-žrtvama i svjedocima u krivičnom postupku, kao i usmjeravanje pažnje na svu djecu u kontaktu sa zakonima u civilnom postupku i drugim sferama”, dodao je Tokić.

Minka Smajević, članica projektnog koordinacionog odbora iz Ministarstva za ljudska prava BiH istaknula je važnost multisektorskog pristupa dodajući kako je uz praćenje zakonskog okvira, posebno bitno u narednom periodu akcenat staviti na implementaciju podzakonskih akata kao i izgradnju kapaciteta institucija.

“U pripremi izvještaja po ratificiranim međunarodnim konvencijama i dokumentima o implementaciji alternativnih mjera, izvještaja po Konvenciji o pravima djeteta i izvještajima po pitanju maloljetničkog pravosuđa, bitan segment su i podaci sa lokalnog nivoa, tako da je ovaj sastanak i izvrsna prilika da vas uz sve što ste do sada uradili pozovem i da se aktivno uključite u prikupljanje dragocjenih podataka a po upitnicima koje ćemo vam dostaviti”, kazala je Minka Smajević.

Rebeka Kotlo, direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru, jednog od partnera u Projektu, potcrtala je važnost razvoja modaliteta daljnje saradnje ostvarene među akterima iz različitih sektora:

“Tokom aktivnosti razvijena je dobra saradnja između svih aktera, razmjenjena su iskustva i pozitivne prakse, te su urađeni akcioni planovi koji su okosnica razvoja daljnjih zajedničkih aktivnosti kojih će, sigurna sam, biti i ubudućnosti”,kazala je Rebeka Kotlo.

Zajednički sastanak Lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera održava se u okviru UNICEF projekta “Pravda za svako dijete” kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).