23.02.2017. (SARAJEVO) Pred oko trideset profesionalaca, predstavnika civilnog društva, zakonodavne i izvršne vlasti predstavljena je danas publikacija „Pravna zaštita od nasilja - Analiza porodičnih zakona i politika vezanih za nasilje nad djecom u Bosni i Hercegovini“. Publikacija je izrađena  u okviru UNICEF projekta „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa invaliditetom“ koji se provodi u Zapadnom Balkanu i Turskoj, a autorica iste je Lejla Hadžimešić, pravnica sa bogatim domaćim i međunarodnim iskustvom legislativne analize i rada na programima zaštite djece.

U uvodnom obraćanju, program koordinatorica Biroa za ljudska prava, Elizabeta Lukačević, istakla je da je glavni cilj ove aktivnosti, osim prezentacije sveobuhvatne analize i diskusije o njenim preporukama, osnaživanje međusektorske mreže partnera i interesnih grupa kako bi se što bolje odgovorilo na pitanja i izazove problema nasilja na d djecom i unaprijedilo bh zakonodavstvo i snage u tom pogledu.

Autorica publikacije, Lejla Hadžimešić, predstavila je ukratko metodologiju i najznačajnije preporuke iz iste. Na međunarodnom nivou, Bosna i Hercegovina (BiH) je potpisnica svih međunarodnih i regionalnih standarda koji se odnose na pitanje nasilja nad djecom. Na nacionalnom nivou, zbog fragmentirane strukture vlasti u zemlji i nedostatka jedinstvenog Zakona o djeci koji bi se primjenjivao širom BiH, pitanje nasilja nad djecom je pokriveno različitim propisima i na različitim nivoima vlasti.

Među najvažnijim preporukama ističu se: zabrana tjelesnog kažnjavanja, ujednačavanje kvalifikacija zlostavljanja i zanemarivanja djece te zaštita djece u digitalnom okruženju. Učesnici prezentacije složili su se da su najvažniji naredni koraci učvršćivanje mreže partnera i priprema mehanizama za unaprjeđenje zakonodavstva iz oblasti dječije zaštite u Bosni i Hercegovini. Naglašena je uloga Centara za socijalni rad kao zakonski ovlaštenog organa starateljstva i prve adrese za zaštitu djece od nasilja.

 

Prezentacije ove analize održane su još u Tuzli (24.02.), Brčkom (25.01.), Bijeljini (08.02.) i Banjoj Luci (16.02.) te je realizacija istih poslužila kao susret sa oko 200 ključnih aktera u naporu ka definiranju narednih koraka u zagovaranju sveobuhvatnih sistemskih rješenja za napredak u oblasti zaštite djece od nasilja u Bosni i Hercegovini.