10.05.2017. (SARAJEVO) U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH danas su u Sarajevu bili domaćini zajedničkog sastanka načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Teme sastanka bile su aktivnosti koje se provode u saradnji sa federalnim i kantonalnim ministarstvima u okviru pomenutog projekta. 

Učesnici sastanka osvrnuli su se na dosadašnje zajedničke provedene aktivnosti kao što je edukacija i certifikacija ovlašteni lužbenih lica, opremanje prostorija za saslušanje maloljetnika kao i podrška i potenciranje jačanja saradnje mreže pravosudnih i institucija za provedbu zakona.  Važnim segmentom saradnje, načelnici sektora su ocijenili saradnju između ovlaštenih službenih lica i predstavnika pravosudnih institucija kao i razmjene iskustava između njih u procesima edukacije i certifikacije.  Direktan rezultat saradnje i učešća u projektu je smanjenje broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, razvoj programa prevencije i rada sa maloljetnicima učiniocima, kao i svjedocima i žrtvama krivičnih djela.

Posebno značajan rezultat dosadašnjeg rada je osnivanje dva odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu u sklopu Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici u oba kantona. Ova dva odjeljenja pioniri su u promociji i primjeni adekvatnog odgovora prema maloljetnim učiniocima, svjedocima i žrtvama krivičnih djela. Osim svojih primarnih djelatnosti, odjeljenja čine važan segment primarne prevencije i promoviranja multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa problemu maloljetničke delnkvencije.

Predstavnici ostalih ministarstava naveli su važnost institucionaliziranja rada sa maloljetnicima u policijske strukture, u smislu osnivanja posebnih odjeljenja ili timova, kako bi rad policijskih snaga bio adekvatniji, primjereniji i brži. Također, učesnici su naglasili značaj učešća ministarstava unutrašnjih poslova u programima i projektima iz oblasti prevencije te da bi odjeli i sektori poput odjeljenja u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu trebali imati koordinacijsku ulogu.

Učesnici sastanka su se složili da će zajednički raditi u narednom periodu na osnivanju posebnih odjeljenja ili timova koji će se baviti maloljetničkom delinkvencijom. Nastavit će se edukacija i certifikacija ovlaštenih službenih lica te zajednički rad na prevenciji multidisciplinarnim pristupom.