24.05.2017. (SARAJEVO) i 25.05.2017. (ZENICA) U okviru projekta “Pravda za svako dijete”, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, organizirao prezentaciju Vodiča o primjeni odgojnih preporuka u Federaciji BiH. S ciljem afirmacije primjene Uredbe o odgojnim preporukama prema maloljetnicima u Federaciji BiH, odnosno alternativnih modela u oblasti postupanja sa maloljetnim prestupnicima i jačanju kapaciteta profesionalaca  organa starateljstva na području  Federacije BiH,  Federalno ministarstvo rada  i socijalne politike  i  Biro za ljudska prava Tuzla, u saradnji sa UNICEF BiH, izradili  su Vodiče za odgojne preporuke: „Redovno pohađanje škole ili redovan odlazak na posao“, „Uključivanje u pojedinačne ili grupne tretmane odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“ i „Uključivanje u rad bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“.  Prve dvije, od ukupno šest planiranih prezentacija, održane su u Sarajevu i Zenici uz prisustvo Centara za socijalni rad, kantonalnih tužilaštava, nadležnih ministarstava i službi iz Sarajevskog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Srednje-bosanskog kantona.

Više od 60 učesnika imali su priliku dobiti informacije o aktivnostima Ministarstva rada i socijalne politike FBiH koje se odnose na stvaranje uslova za provedbu odgojnih preporuka, te o rezultatima samog projekta koji su doprinjeli unaprijeđenju stanja u ovoj oblasti. Učesnici su se složili da je važno nastaviti sa izgradnjom kapaciteta stručnih radnika koji su direktno uključeni u provedbu odgojnih preporuka te da je potrebno stalno poticati i afirmisati sve resurse u zajednici koji se neophodni za njihovu provedbu. Također je istaknuta važnost multisektorskog djelovanja u ovoj oblasti te umrežavanje svih nadležnih institucija i službi na lokalnom nivou.