13.06.2017. (MOSTAR) i 14.06.2017. (LIVNO) Biro za ljudska prava, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, je nastavio sa provođenjem aktivnosti usmjerene na promociju Vodiča za provedbu odgojnih preporuka prema djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku. Primarna svrha ovih edukativnih radionica odnosi se na afirmaciju važećih uredbi o odgojnim preporukama u Federaciji BiH, odnosno alternativnih modela postupanja sa ovom kategorijom djece i mladih.    

Na radionicama u Mostaru i Livnu učestvovalo je više od 40 predstavnika Centara za socijalni rad, kantonalnih tužilaštava, nadležnih ministarstava i službi iz Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10. Osim prilike za razmjenu iskustava o stečenim uslovima za provedbu odgojnih preporuka u svakoj od opština, učesnici su informisani o aktivnostima i planovima resornog federalnog ministarstva u ovoj oblasti.

I pored izazova sa kojima se suočavaju sa stvaranjem uslova za provedbu odgojnih preporuka, učesnici su se složili da je važno nastaviti sa izgradnjom kapaciteta stručnih radnika te da je potrebno stalno poticati i afirmisati sve resurse u zajednici koji se neophodni za njihovu provedbu. Također je istaknuta važnost multisektorskog djelovanja u ovoj oblasti te umrežavanje svih nadležnih institucija i službi na lokalnom nivou. 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava implementira u deset regija u Bosni i Hercegovini.