21.09.2017. (TUZLA) Posljednja od šest prezentacija Vodiča za primjenu odgojnih preporuka održana je u Tuzli za predstavnike Centara i službi socijalne zaštite, kantonalnih tužilaštava i zavoda za pravnu pomoć, te drugih ustanova i nevladinih organizacija direktno uključenih u njihovu primjenu. Pored predstavljanja primarne svrhe Vodiča, 30 predstavnika pomenutih institucija i organizacija iz Tuzlanskog i Posavskog kantona imali su priliku dobiti više informacija o aktivnostima federalnog Ministarstva rada i socijalne politike po pitanju donošenja i primjene Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima i Pravilnika o uređivanju opštih i posebnih kriterija za izbog odgovarajućih preduzeća u kojima se može provoditi odgojna preporuka "uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja". Istaknuta je važnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja svih institucija i ustanova na kantonalnom nivou, s ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za primjenu odgojnih preporuka.

Tokom diskusije su navedeni pozitivni primjeri dobre prakse iz Unsko-sanskog kantona, u kojem su nadležne institucije, primarno tužilaštvo i organi starateljstva, pristupili dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, naročito kada je u pitanju korištenje svih raspoloživih resursa i stručnih kadrova koji postoje u zajednici, a koji omogućavaju primjenu odgojnih preporuka.

Učesnici su se složili da je potrebno nastaviti sa jačanjem kapaciteta, naročito organa starateljstva, te je dogovorena dalja saradnja i podrška kroz projekat kojeg zajednički provode Ministarstvo rada, sosijalne politike i povratka TK i Biro za ljudska prava.

Pomenuta prezentacija je jedna od aktivnosti koje Biro za ljudska prava provodi u okviru UNICEF projekta "Pravda za svako dijete", koji je podržan od strane Švicarske vlade i Švedske agencije za međunarodnu razvoj i saradnju.

 

.