26-28.02.2018. (MOSTAR) S ciljem revidiranja lokalnih javnih politika u oblasti prevencije prestupništva mladih i promocije alternativnih metoda postupanja sa djecm i mladima u sukobu sa zakonom, te planiranja aktivnosti za naredni dvogodišnji period, Biro za ljudska prava je organizirao zajedničku radionicu multisektorskih timova iz Banja Luke, Doboja i Travnika.

Istaknuti su bitni pomaci u svim oblastima što se ogleda u znatnom smanjenju stope maloljetničkog prestupništva, boljoj saradnji i koordinaciji između institucija uključenih u rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, pojačanim aktivnostima generalne prevencije prestupništva provedenim od strane nadležnih institucija i unaprijeđenim uslovima za primjenu alternativnih mjera, naročito kada je u pitanju jačanje kapaciteta profesionalaca uključenih u njihovu provedbu.

 Metodologija revizije Akcionih planova uključivala je grupni rad unutar svakog od multisektorskih timova te prezentacije rezultata revizije na plenarnom dijelu radionice. Kao finalni rezultat dvodnevne radionice, izrađeni su Akcioni planovi za period 2018-2019 godina koji su uključivali slijedeće strateške programe:

a)Jačanje kapaciteta obrazovnih institucija za provođenje mjera prevencije neprihvatljivog ponašanja djece

b) Razvijanje i implementiranje programa sekundarne prevencije

c) Unaprijeđenje rada sa djecom žrtvama, svjedocima i počiniocima krivičnih djela

d) Unaprijeđenje uslova za primjenu alternativnih mjera i promovisanje njihove svrhe

e) Jačanje kapaciteta za koordinaciju i provođenje aktivnosti iz Akcionih planova

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.