Vijesti

Edukacija ovlaštenih službenih lica Posavskog kantona

01.06.2017. (ORAŠJE) S ciljem upoznavanja službenih ovlaštenih lica Posavskog kantona sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te unaprijeđenja njihovog znanja u oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, organizirao radionicu kojoj je prisustvovalo 20 policijskih službenika iz svih općina ovog kantona. Radionica je obuhvatila tri ciklusa edukacije iz ove oblasti a stručna predavanja su održana od strane g-dina Miralema Duranovića, inspektora za izvršenje krivičnih sankcija Federalnog ministarstva pravde, te sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu, g-đe Slavice Džaferović, čime je omogućena službena certifikacija polaznika edukacije za postupanje sa maloljetnicima u krivičnom postupku.   

Poseban dio edukacije odnosio se na procedure izricanja mjere policijskog upozorenja koje su predstavljene od strane Edine Memišević, inspektorice MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, a osvrt na specifičnosti psihološkog aspekta rada sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku predstavio je g-din Dejan Brkić, pedagog-psiholog u Odgojnom centru Tuzlanskog kantona. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela.  

Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva.

 

 

 

 

Prezentacija Vodiča za provedbu odgojnih preporuka

24.05.2017. (SARAJEVO) i 25.05.2017. (ZENICA) U okviru projekta “Pravda za svako dijete”, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, organizirao prezentaciju Vodiča o primjeni odgojnih preporuka u Federaciji BiH. S ciljem afirmacije primjene Uredbe o odgojnim preporukama prema maloljetnicima u Federaciji BiH, odnosno alternativnih modela u oblasti postupanja sa maloljetnim prestupnicima i jačanju kapaciteta profesionalaca  organa starateljstva na području  Federacije BiH,  Federalno ministarstvo rada  i socijalne politike  i  Biro za ljudska prava Tuzla, u saradnji sa UNICEF BiH, izradili  su Vodiče za odgojne preporuke: „Redovno pohađanje škole ili redovan odlazak na posao“, „Uključivanje u pojedinačne ili grupne tretmane odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“ i „Uključivanje u rad bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“.  Prve dvije, od ukupno šest planiranih prezentacija, održane su u Sarajevu i Zenici uz prisustvo Centara za socijalni rad, kantonalnih tužilaštava, nadležnih ministarstava i službi iz Sarajevskog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Srednje-bosanskog kantona.

Više od 60 učesnika imali su priliku dobiti informacije o aktivnostima Ministarstva rada i socijalne politike FBiH koje se odnose na stvaranje uslova za provedbu odgojnih preporuka, te o rezultatima samog projekta koji su doprinjeli unaprijeđenju stanja u ovoj oblasti. Učesnici su se složili da je važno nastaviti sa izgradnjom kapaciteta stručnih radnika koji su direktno uključeni u provedbu odgojnih preporuka te da je potrebno stalno poticati i afirmisati sve resurse u zajednici koji se neophodni za njihovu provedbu. Također je istaknuta važnost multisektorskog djelovanja u ovoj oblasti te umrežavanje svih nadležnih institucija i službi na lokalnom nivou.

 

Održan sastanak načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslov

 

10.05.2017. (SARAJEVO) U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH danas su u Sarajevu bili domaćini zajedničkog sastanka načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Teme sastanka bile su aktivnosti koje se provode u saradnji sa federalnim i kantonalnim ministarstvima u okviru pomenutog projekta. 

Učesnici sastanka osvrnuli su se na dosadašnje zajedničke provedene aktivnosti kao što je edukacija i certifikacija ovlašteni lužbenih lica, opremanje prostorija za saslušanje maloljetnika kao i podrška i potenciranje jačanja saradnje mreže pravosudnih i institucija za provedbu zakona.  Važnim segmentom saradnje, načelnici sektora su ocijenili saradnju između ovlaštenih službenih lica i predstavnika pravosudnih institucija kao i razmjene iskustava između njih u procesima edukacije i certifikacije.  Direktan rezultat saradnje i učešća u projektu je smanjenje broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, razvoj programa prevencije i rada sa maloljetnicima učiniocima, kao i svjedocima i žrtvama krivičnih djela.

Posebno značajan rezultat dosadašnjeg rada je osnivanje dva odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu u sklopu Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici u oba kantona. Ova dva odjeljenja pioniri su u promociji i primjeni adekvatnog odgovora prema maloljetnim učiniocima, svjedocima i žrtvama krivičnih djela. Osim svojih primarnih djelatnosti, odjeljenja čine važan segment primarne prevencije i promoviranja multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa problemu maloljetničke delnkvencije.

Predstavnici ostalih ministarstava naveli su važnost institucionaliziranja rada sa maloljetnicima u policijske strukture, u smislu osnivanja posebnih odjeljenja ili timova, kako bi rad policijskih snaga bio adekvatniji, primjereniji i brži. Također, učesnici su naglasili značaj učešća ministarstava unutrašnjih poslova u programima i projektima iz oblasti prevencije te da bi odjeli i sektori poput odjeljenja u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu trebali imati koordinacijsku ulogu.

Učesnici sastanka su se složili da će zajednički raditi u narednom periodu na osnivanju posebnih odjeljenja ili timova koji će se baviti maloljetničkom delinkvencijom. Nastavit će se edukacija i certifikacija ovlaštenih službenih lica te zajednički rad na prevenciji multidisciplinarnim pristupom.