Vijesti

U Mostaru zajednički sastanak lokalnih radnih grupa

29.03.2017. (MOSTAR) U Mostaru se u organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla i uz podršku UNICEF-a BiH održava dvodnevni Zajednički sastanak Lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Multisektorske radne grupe formirane su u općinama/opštinama obuhvaćenim UNICEF-ovim projektom “Pravda za svako dijete” kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Predstavnice i predstavnici Lokalnih radnih grupa za regije Bihać, Prijedor, Kozarska Dubica, Tuzla, Bijeljina, Brčko distrikt, Zenica, Trebinje i Čapljina tokom prvog dana Sastanka prezentiraju dostignuća u provedbi lokalnih javnih politika u zaštiti djece u kontaktu i u sukobu sa zakonom. Drugi dan Sastanka predviđen je za razgovor o održivim mehanizmima koordinacije uz presjek stanja i planovi za budućnost te o tome koji su to ključni prioriteti sektora u provedbi i izazovi sa kojima će se u daljem radu susresti.

“Na kraju smo druge faze provedbe programa ”Pravda za svako dijete” i danas smo tu da bismo prezentirali ono što je u proteklom periodu urađeno u vašim lokalnim zajednicama. Posebno bitno je i to što ćemo drugi dan govoriti o tome kako održati postignutu suradnju i u budućnosti je unaprijediti”, kazao je na početku Sastanka Mario Tokić iz UNICEF-a BiH.

“U fokusu dosadašnjeg rada, između ostalog, akcenat je bio na provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku s akcentom na djecu-počinioce, ali fokus se proširuje i na rad sa djecom-žrtvama i svjedocima u krivičnom postupku, kao i usmjeravanje pažnje na svu djecu u kontaktu sa zakonima u civilnom postupku i drugim sferama”, dodao je Tokić.

Minka Smajević, članica projektnog koordinacionog odbora iz Ministarstva za ljudska prava BiH istaknula je važnost multisektorskog pristupa dodajući kako je uz praćenje zakonskog okvira, posebno bitno u narednom periodu akcenat staviti na implementaciju podzakonskih akata kao i izgradnju kapaciteta institucija.

“U pripremi izvještaja po ratificiranim međunarodnim konvencijama i dokumentima o implementaciji alternativnih mjera, izvještaja po Konvenciji o pravima djeteta i izvještajima po pitanju maloljetničkog pravosuđa, bitan segment su i podaci sa lokalnog nivoa, tako da je ovaj sastanak i izvrsna prilika da vas uz sve što ste do sada uradili pozovem i da se aktivno uključite u prikupljanje dragocjenih podataka a po upitnicima koje ćemo vam dostaviti”, kazala je Minka Smajević.

Rebeka Kotlo, direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru, jednog od partnera u Projektu, potcrtala je važnost razvoja modaliteta daljnje saradnje ostvarene među akterima iz različitih sektora:

“Tokom aktivnosti razvijena je dobra saradnja između svih aktera, razmjenjena su iskustva i pozitivne prakse, te su urađeni akcioni planovi koji su okosnica razvoja daljnjih zajedničkih aktivnosti kojih će, sigurna sam, biti i ubudućnosti”,kazala je Rebeka Kotlo.

Zajednički sastanak Lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera održava se u okviru UNICEF projekta “Pravda za svako dijete” kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

 

Predstavljen kantonalni Program prevencije, intervencije i resocijalizacije

21.02.2017. (TUZLA) Vlada TK je 4. jula 2016. kao način borbe protiv maloljetničke delikvencije usvojila Program prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje TK za period 2016. – 2019. godina. Pošto se aktivnosti Programa odnose na više institucija, Biro za ljudska prava Tuzla je u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i članovima Koordinacionog tima za praćenje realizacije Programa danas predstavio ovaj program široj javnosti.

„Najrecentniji podaci koji postoje, koje smo dobili iz MUP-a TK, da je trend u opadanju, što nas čini jako sretnim i zadovoljnim jer smo sigurni da smo na neki način proteklih godina podržali to“, pojasnila je Elizabeta Lukačević, predstavnica Biro-a za ljudska prava.

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Biroom za ljudska prava načinio je iskorak u ovoj školskoj godini i krenuo sa programom sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u osnovnim školama. Testirano je 500 učenika u četiri škole.

„Dobili smo populaciju od 91 učenika kod kojih postoji rizik za pojavu poremećaja u ponašanju, gdje smo nakon dobijanja saglasnosti roditelja sa 40 učenika počeli intenzivno raditi cijelu školsku godinu.  Mi smo napravili prvo testiranje na početku školske godine, potom retestiranje i već na kraju polugodišta smo dobili značajne pokazatelje da program koji se provodi zaista ima učinka, i da postoji značajan pozitivan pomak kod djece sa kojom se radi“, kazala je doc.dr. Meliha Bijedić, edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Važnost primjene Plana prevencije i uključenosti u problematiku maloljetničke delinkvencije svih organa na nivou općina, grada i kantona pokazuju i podaci da je Tuzlanski kanton prije deset godina prednjačio u ukupnom broju djece u sukobu sa zakonom, dok podaci MUP-a TK iz 2016. godine govore da u odnosu na ukupna krivična djela maloljetni delinkventi učestvuju sa 3,6 posto.

 

Radionica za predstavnike MUP-a Srednjobosanskog kantona

 

20.02.2017. (TRAVNIK) U sali Općine Travnik održana je edukacija o primjeni mjere policijskog upozorenja za ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova SBK. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva. Prilika je ovo bila i za razmjenu iskustava između predstavnika MUP-a SBK, MUP-a i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.