Vijesti

Radionica za ovlaštena službena lica u Livnu

14.02.2017. (LIVNO) Radionice koje predstavljaju jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva nastavljene su i u Kantonu 10. Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova u Livnu educirani su danas o načinu izricanja mjere policijskog upozorenja. Svrha ove edukacije, kao i programa koji se provodi, je jačanje sistema maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini i detaljno upoznavanje ovlaštenih službenih lica sa radnjama i mjerama propisanim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove mjere predstavljaju alternativu vođenju krivičnog postupka za lakša krivična djela koja počine maloljetnici. U sklopu radionice upriličena je razmjena dobre prakse i iskustava između predstavnika MUP-a K10 i Tužilaštva i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Edukacija policijskih službenika u Mostaru

13.02.2017. (MOSTAR) Policijski službenici, ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova  Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ prisustvovali radionici o izricanju mjere policijskog upozorenja. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva. Prilika je ovo bila i za razmjenu iskustava između predstavnika MUP-a HNK, MUP-a i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Predstavljena analiza porodičnih zakona i politika vezanih za nasilje nad djecom

 

23.02.2017. (SARAJEVO) Pred oko trideset profesionalaca, predstavnika civilnog društva, zakonodavne i izvršne vlasti predstavljena je danas publikacija „Pravna zaštita od nasilja - Analiza porodičnih zakona i politika vezanih za nasilje nad djecom u Bosni i Hercegovini“. Publikacija je izrađena  u okviru UNICEF projekta „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa invaliditetom“ koji se provodi u Zapadnom Balkanu i Turskoj, a autorica iste je Lejla Hadžimešić, pravnica sa bogatim domaćim i međunarodnim iskustvom legislativne analize i rada na programima zaštite djece.

U uvodnom obraćanju, program koordinatorica Biroa za ljudska prava, Elizabeta Lukačević, istakla je da je glavni cilj ove aktivnosti, osim prezentacije sveobuhvatne analize i diskusije o njenim preporukama, osnaživanje međusektorske mreže partnera i interesnih grupa kako bi se što bolje odgovorilo na pitanja i izazove problema nasilja na d djecom i unaprijedilo bh zakonodavstvo i snage u tom pogledu.

Autorica publikacije, Lejla Hadžimešić, predstavila je ukratko metodologiju i najznačajnije preporuke iz iste. Na međunarodnom nivou, Bosna i Hercegovina (BiH) je potpisnica svih međunarodnih i regionalnih standarda koji se odnose na pitanje nasilja nad djecom. Na nacionalnom nivou, zbog fragmentirane strukture vlasti u zemlji i nedostatka jedinstvenog Zakona o djeci koji bi se primjenjivao širom BiH, pitanje nasilja nad djecom je pokriveno različitim propisima i na različitim nivoima vlasti.

Među najvažnijim preporukama ističu se: zabrana tjelesnog kažnjavanja, ujednačavanje kvalifikacija zlostavljanja i zanemarivanja djece te zaštita djece u digitalnom okruženju. Učesnici prezentacije složili su se da su najvažniji naredni koraci učvršćivanje mreže partnera i priprema mehanizama za unaprjeđenje zakonodavstva iz oblasti dječije zaštite u Bosni i Hercegovini. Naglašena je uloga Centara za socijalni rad kao zakonski ovlaštenog organa starateljstva i prve adrese za zaštitu djece od nasilja.

 

Prezentacije ove analize održane su još u Tuzli (24.02.), Brčkom (25.01.), Bijeljini (08.02.) i Banjoj Luci (16.02.) te je realizacija istih poslužila kao susret sa oko 200 ključnih aktera u naporu ka definiranju narednih koraka u zagovaranju sveobuhvatnih sistemskih rješenja za napredak u oblasti zaštite djece od nasilja u Bosni i Hercegovini.