Vijesti

Obilježavanje međunarodnog dana ljudskih prava u Tuzli

Biro za ljudska prava Tuzla i Omladinski ogranak “Y” od 1998. godine organizuje javnu manifestaciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Manifestacija ima za cilj produbiti znanje i svijest naših sugrađana o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Tradicionalno, u manifestaciji učestvuju učenici tuzlanskih škola, kao i muzičari i umjetnici grada Tuzle. I ove godine pripremili smo zanimljiv i bogat program te se radujemo slavlju osamnaest godina manifestacije i 68 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima!

ČETVRTAK, 08.12.2016. godine
Američki kutak, NUB "Derviš Sušić" Tuzla

11,00
Prezentacija organizacija koje se bave ljudskim pravima


12,00
Javna tribina na temu “ Pravo na slobodu u 21. vijeku”, učesnici:  dr.sc. Dženeta Omerdić i mr.sc. Admir Čavalić.

PETAK, 09.12.2016. godine
Korzo, Trg kod Ismeta i Meše

11,00-13,00
Javna manifestacija uz učešće učenika osnovnih i srednjih škola te mladih umjetnika i muzičara. Osnovci su učestvovali na javnom konkursu za literarne i likovne radove kroz koje su dali svoje viđenje ljudskih prava, te će samim time najbolji radovi biti nagrađeni na samoj manifestaciji. Tradicionalno će učestvovati i literarne sekcije iz tuzlanskih osnovnih i srednjih škola, muzičarii i omladinske organizacije iz Tuzle.

Partneri i prijatelji ovogodišnje manifestacije su: UNCRO d.o.o. Tuzla, MENPROM d.o.o. Tuzla, JU "Dom mladih" Tuzla, Američki kutak Tuzla, Kameleon Youth Club, Udruženje građana "Multi", European Students for Liberty Bosnia and Herzegovina, Tuzlanski otvoreni centar i Udruženje "Malo srce". Medijski partner programa je Radio Kameleon.

 

 

 

Radionica za nastavnike i stručne radnike u Tuzli

12.10.2016. (TUZLA) Jučer je u prostorijama Osnovne škole "Kreka" u Tuzli održana edukativna radionica u sklopu programa sekundarne prevencije koji provodi Biro za ljudska prava sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Voditeljice radionice bile su doc.dr. Meliha Bijedić sa odsjeka za poremećaje u ponašanju ERF Tuzla i Sonja Brčinović, dirketorica Centra za socijalni rad Tuzla. Dr. Bijedić održala je predavanje na temu "Implementacija programa prevencije poremećaja u ponašanju kod učenika u osnovnim školama" a direktorica CSR Tuzla Brčinović govorila je o ulozi Centra za socijalni rad u prevenciji poremećaja u ponašanju kroz podršku porodici. Učešće u radionici i diskusiji uzeli su nastavnici predmetne nastave i pegagozi osnovnih škola "Kreka", "Miladije", "Solana" i "Mejdan". Radionica je održana u konstruktivnoj atmosferi, a nastavnici i stručni radnici iskazali su podršku modelu sekundarne prevencije koji im je predstavljen.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod TK dali su podršku radionici, a ista je održana korz projekt "Pravda za svako dijete" koju realizira Biro za ljudska prava u saradnji sa UNICEF-om BiH.

 

Radionica Radne grupe Travnik

 

29.9.2016.(TRAVNIK) U Travniku je održana radionica Radne grupe, a radi izrade Prijedloga protokola o postupanju  i zaštiti djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera. U radionici je učestvovalo 7 članova Radne grupe.

Svrha Protokola je poboljšanje i formalizacija saradnje institucija relevantnih za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera, a radi poštovanja najboljeg interesa djeteta u postupanju sa djecom i maloljetnicima. Relevantne institucije u tom smislu su Općina Travnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Općinski sud u Travniku, Kantonalno tužilaštvo u Travniku, JU „ Centar za socijalni rad“ Travnik, Centar za mentalno zdravlje – JU „Dom zdravlja“ Travnik i UG „Centar za edukaciju mladih“ Travnik.

Na radionici je usaglašen većinski dio Prijedloga protokola, a sastanak Radne grupe za finalizaciju Prijedloga protokola zakazan je za 27.10.2016. godine u Travniku, nakon čega će se pristupiti potpisivanju Prijedloga protokola od strane rukovodilaca relevantnih institucija.