Vijesti

Radionica Radne grupe Travnik

 

29.9.2016.(TRAVNIK) U Travniku je održana radionica Radne grupe, a radi izrade Prijedloga protokola o postupanju  i zaštiti djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera. U radionici je učestvovalo 7 članova Radne grupe.

Svrha Protokola je poboljšanje i formalizacija saradnje institucija relevantnih za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera, a radi poštovanja najboljeg interesa djeteta u postupanju sa djecom i maloljetnicima. Relevantne institucije u tom smislu su Općina Travnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Općinski sud u Travniku, Kantonalno tužilaštvo u Travniku, JU „ Centar za socijalni rad“ Travnik, Centar za mentalno zdravlje – JU „Dom zdravlja“ Travnik i UG „Centar za edukaciju mladih“ Travnik.

Na radionici je usaglašen većinski dio Prijedloga protokola, a sastanak Radne grupe za finalizaciju Prijedloga protokola zakazan je za 27.10.2016. godine u Travniku, nakon čega će se pristupiti potpisivanju Prijedloga protokola od strane rukovodilaca relevantnih institucija.

 

 

Radionica u Kozarskoj Dubici

20.09.2016. (KOZARSKA DUBICA) U prostorijama Opštine Kozarska Dubica održana je radionica članova Radne grupe o izradi Poslovnika o radu grupe.

Poslovnik predstavlja mehanizam koordinacije i održivosti radne grupe. U Radnu grupu je izvršeno i dodatno uključivanje članova koji mogu doprinjeti i učestvovati u koordinaciji aktivnosti vezanih za maloljetničko pravosuđe. 

Sastanak Radne grupe u Travniku

15.09.2016. (TRAVNIK) Redovni kvartalni sastanak Radne grupe o maloljetničkom pravosuđu održan je danas u Travniku, u prostorijama Općine Travnik. Sastanku je prisustvovala većina članova Radne grupe.

Između dva sastanka radne grupe, najveći napredak je postignut u edukaciji i spremnosti policijskih službenika za izricanje mjere „policijsko upozorenje“. Također se radilo na saradnji opštinske uprave i nevladinog sketora u smislu realizacije i davanja preporuka za realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana a koje trebaju biti finansirane iz lokalnog budžeta.

Radna grupa je usvojila operativni plan rada za naredni kvartal. Fokus aktivnosti koje će biti finansirane iz grant sredstava UNICEF-a bit će razvijanje programa sekundarne prevencije i to kreiranje samog programa i edukacija relevantnih aktera za njegovo sprovođenje. Nakon realizacije ovog programa oočekuje se smanjenje broja djevce u riziju u Općini Travnik.