Vijesti

Dan ljudskih prava obilježen u Tuzli

 

Biro za ljudska prava Tuzla je i ove godine, po osamnaesti put obilježio Međunarodni dan ljudskih prava, 10.12.2016. godine. Program ovogodišnje manifestacije trajao je dva dana i uključivao je niz aktivnosti i sadržaja.


U četvrtak, 8.12. u Američkom kutku NUB „Derviš Sušić“ Tuzla održana je prezentacija organizacija koje se bave ljudskim pravima a koje su sarađivale na ovogodišnjoj manifestaciji. Prezentacija je bila namijenjena studentima i mladima zainteresiranim za volonitranje. Predstavljeni su progami i projekti na kojima rade Kameleon Youth Club, Tuzlanski otvoreni centar, European Students for Liberty, Multi i organizatora, Omladinski ogranak „Y“ Biroa za ljudska prava Tuzla.

U nastavku programa održana je javna tribina na temu „Pravo na slobodu u 21. vijeku“ u kojoj su učestvovali dr.sc. Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, i Admir Čavalić, asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učesnici tribine razgovarali su sa studentima tuzlanskih fakulteta o pravima i slobodama te njihovom položaju i uticajima koje na njih vrši savremeni način života. Razgovarano je i o ulozi države i ekonomije u obezbjeđivanju i aktivnom zalaganju za prava i slobode, te o migrantskoj krizi koja potresa Europu. Svi prisutni su se složili da je soboda važan aspekt današnjeg života ali da se svi relevantni akteri moraju više uključiti u rad i jače zalagati kako za pojedince, tako i za društvo.


 
    


Drugog dana programa, 9.12. održana je tradicionalna manifestacija na Korzu u kojoj su učešće uzeli učenici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Tuzla. Oni su kreirali i izveli program za svoje roditelje, prijatelje i sve zainteresirane sugrađane. U toku programa nastupili su tuzlanski muzičari a učesnicima konkursa za likovne i literarne radove dodijeljene su i nagrade. Posebnu pažnju izmamili su i članovi udruženja roditelja djece ometene u razvoju „Malo srce“ sa svojim radovima.


Partneri i prijatelji ovogodišnje manifestacije bili su: UNCRO d.o.o. Tuzla, Menprom d.o.o. Tuzla, Pekara Hukić, JU Dom mladih Tuzla, Američki kutak, Kameleon Youth Club, Udruženje „Multi“, European Students for Liberty BiH, Tuzlanski otvoreni centar, Udruženje „Malo srce“ te caffe barovi Intermezzo i Queen. Medijski partner i ovogodišnje manifestacije bio je Radio Kameleon.

 

Obilježavanje međunarodnog dana ljudskih prava u Tuzli

Biro za ljudska prava Tuzla i Omladinski ogranak “Y” od 1998. godine organizuje javnu manifestaciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Manifestacija ima za cilj produbiti znanje i svijest naših sugrađana o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Tradicionalno, u manifestaciji učestvuju učenici tuzlanskih škola, kao i muzičari i umjetnici grada Tuzle. I ove godine pripremili smo zanimljiv i bogat program te se radujemo slavlju osamnaest godina manifestacije i 68 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima!

ČETVRTAK, 08.12.2016. godine
Američki kutak, NUB "Derviš Sušić" Tuzla

11,00
Prezentacija organizacija koje se bave ljudskim pravima


12,00
Javna tribina na temu “ Pravo na slobodu u 21. vijeku”, učesnici:  dr.sc. Dženeta Omerdić i mr.sc. Admir Čavalić.

PETAK, 09.12.2016. godine
Korzo, Trg kod Ismeta i Meše

11,00-13,00
Javna manifestacija uz učešće učenika osnovnih i srednjih škola te mladih umjetnika i muzičara. Osnovci su učestvovali na javnom konkursu za literarne i likovne radove kroz koje su dali svoje viđenje ljudskih prava, te će samim time najbolji radovi biti nagrađeni na samoj manifestaciji. Tradicionalno će učestvovati i literarne sekcije iz tuzlanskih osnovnih i srednjih škola, muzičarii i omladinske organizacije iz Tuzle.

Partneri i prijatelji ovogodišnje manifestacije su: UNCRO d.o.o. Tuzla, MENPROM d.o.o. Tuzla, JU "Dom mladih" Tuzla, Američki kutak Tuzla, Kameleon Youth Club, Udruženje građana "Multi", European Students for Liberty Bosnia and Herzegovina, Tuzlanski otvoreni centar i Udruženje "Malo srce". Medijski partner programa je Radio Kameleon.

 

 

 

Radionica za nastavnike i stručne radnike u Tuzli

12.10.2016. (TUZLA) Jučer je u prostorijama Osnovne škole "Kreka" u Tuzli održana edukativna radionica u sklopu programa sekundarne prevencije koji provodi Biro za ljudska prava sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Voditeljice radionice bile su doc.dr. Meliha Bijedić sa odsjeka za poremećaje u ponašanju ERF Tuzla i Sonja Brčinović, dirketorica Centra za socijalni rad Tuzla. Dr. Bijedić održala je predavanje na temu "Implementacija programa prevencije poremećaja u ponašanju kod učenika u osnovnim školama" a direktorica CSR Tuzla Brčinović govorila je o ulozi Centra za socijalni rad u prevenciji poremećaja u ponašanju kroz podršku porodici. Učešće u radionici i diskusiji uzeli su nastavnici predmetne nastave i pegagozi osnovnih škola "Kreka", "Miladije", "Solana" i "Mejdan". Radionica je održana u konstruktivnoj atmosferi, a nastavnici i stručni radnici iskazali su podršku modelu sekundarne prevencije koji im je predstavljen.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod TK dali su podršku radionici, a ista je održana korz projekt "Pravda za svako dijete" koju realizira Biro za ljudska prava u saradnji sa UNICEF-om BiH.