Vijesti

Radionica za nastavnike i stručne radnike u Tuzli

12.10.2016. (TUZLA) Jučer je u prostorijama Osnovne škole "Kreka" u Tuzli održana edukativna radionica u sklopu programa sekundarne prevencije koji provodi Biro za ljudska prava sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Voditeljice radionice bile su doc.dr. Meliha Bijedić sa odsjeka za poremećaje u ponašanju ERF Tuzla i Sonja Brčinović, dirketorica Centra za socijalni rad Tuzla. Dr. Bijedić održala je predavanje na temu "Implementacija programa prevencije poremećaja u ponašanju kod učenika u osnovnim školama" a direktorica CSR Tuzla Brčinović govorila je o ulozi Centra za socijalni rad u prevenciji poremećaja u ponašanju kroz podršku porodici. Učešće u radionici i diskusiji uzeli su nastavnici predmetne nastave i pegagozi osnovnih škola "Kreka", "Miladije", "Solana" i "Mejdan". Radionica je održana u konstruktivnoj atmosferi, a nastavnici i stručni radnici iskazali su podršku modelu sekundarne prevencije koji im je predstavljen.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod TK dali su podršku radionici, a ista je održana korz projekt "Pravda za svako dijete" koju realizira Biro za ljudska prava u saradnji sa UNICEF-om BiH.

 

Radionica Radne grupe Travnik

 

29.9.2016.(TRAVNIK) U Travniku je održana radionica Radne grupe, a radi izrade Prijedloga protokola o postupanju  i zaštiti djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera. U radionici je učestvovalo 7 članova Radne grupe.

Svrha Protokola je poboljšanje i formalizacija saradnje institucija relevantnih za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera, a radi poštovanja najboljeg interesa djeteta u postupanju sa djecom i maloljetnicima. Relevantne institucije u tom smislu su Općina Travnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Općinski sud u Travniku, Kantonalno tužilaštvo u Travniku, JU „ Centar za socijalni rad“ Travnik, Centar za mentalno zdravlje – JU „Dom zdravlja“ Travnik i UG „Centar za edukaciju mladih“ Travnik.

Na radionici je usaglašen većinski dio Prijedloga protokola, a sastanak Radne grupe za finalizaciju Prijedloga protokola zakazan je za 27.10.2016. godine u Travniku, nakon čega će se pristupiti potpisivanju Prijedloga protokola od strane rukovodilaca relevantnih institucija.

 

 

Radionica u Kozarskoj Dubici

20.09.2016. (KOZARSKA DUBICA) U prostorijama Opštine Kozarska Dubica održana je radionica članova Radne grupe o izradi Poslovnika o radu grupe.

Poslovnik predstavlja mehanizam koordinacije i održivosti radne grupe. U Radnu grupu je izvršeno i dodatno uključivanje članova koji mogu doprinjeti i učestvovati u koordinaciji aktivnosti vezanih za maloljetničko pravosuđe.