Vijesti

Prezentacija Vodiča za provedbu odgojnih preporuka

24.05.2017. (SARAJEVO) i 25.05.2017. (ZENICA) U okviru projekta “Pravda za svako dijete”, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, organizirao prezentaciju Vodiča o primjeni odgojnih preporuka u Federaciji BiH. S ciljem afirmacije primjene Uredbe o odgojnim preporukama prema maloljetnicima u Federaciji BiH, odnosno alternativnih modela u oblasti postupanja sa maloljetnim prestupnicima i jačanju kapaciteta profesionalaca  organa starateljstva na području  Federacije BiH,  Federalno ministarstvo rada  i socijalne politike  i  Biro za ljudska prava Tuzla, u saradnji sa UNICEF BiH, izradili  su Vodiče za odgojne preporuke: „Redovno pohađanje škole ili redovan odlazak na posao“, „Uključivanje u pojedinačne ili grupne tretmane odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“ i „Uključivanje u rad bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“.  Prve dvije, od ukupno šest planiranih prezentacija, održane su u Sarajevu i Zenici uz prisustvo Centara za socijalni rad, kantonalnih tužilaštava, nadležnih ministarstava i službi iz Sarajevskog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Srednje-bosanskog kantona.

Više od 60 učesnika imali su priliku dobiti informacije o aktivnostima Ministarstva rada i socijalne politike FBiH koje se odnose na stvaranje uslova za provedbu odgojnih preporuka, te o rezultatima samog projekta koji su doprinjeli unaprijeđenju stanja u ovoj oblasti. Učesnici su se složili da je važno nastaviti sa izgradnjom kapaciteta stručnih radnika koji su direktno uključeni u provedbu odgojnih preporuka te da je potrebno stalno poticati i afirmisati sve resurse u zajednici koji se neophodni za njihovu provedbu. Također je istaknuta važnost multisektorskog djelovanja u ovoj oblasti te umrežavanje svih nadležnih institucija i službi na lokalnom nivou.

 

Održan sastanak načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslov

 

10.05.2017. (SARAJEVO) U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH danas su u Sarajevu bili domaćini zajedničkog sastanka načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Teme sastanka bile su aktivnosti koje se provode u saradnji sa federalnim i kantonalnim ministarstvima u okviru pomenutog projekta. 

Učesnici sastanka osvrnuli su se na dosadašnje zajedničke provedene aktivnosti kao što je edukacija i certifikacija ovlašteni lužbenih lica, opremanje prostorija za saslušanje maloljetnika kao i podrška i potenciranje jačanja saradnje mreže pravosudnih i institucija za provedbu zakona.  Važnim segmentom saradnje, načelnici sektora su ocijenili saradnju između ovlaštenih službenih lica i predstavnika pravosudnih institucija kao i razmjene iskustava između njih u procesima edukacije i certifikacije.  Direktan rezultat saradnje i učešća u projektu je smanjenje broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, razvoj programa prevencije i rada sa maloljetnicima učiniocima, kao i svjedocima i žrtvama krivičnih djela.

Posebno značajan rezultat dosadašnjeg rada je osnivanje dva odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu u sklopu Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici u oba kantona. Ova dva odjeljenja pioniri su u promociji i primjeni adekvatnog odgovora prema maloljetnim učiniocima, svjedocima i žrtvama krivičnih djela. Osim svojih primarnih djelatnosti, odjeljenja čine važan segment primarne prevencije i promoviranja multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa problemu maloljetničke delnkvencije.

Predstavnici ostalih ministarstava naveli su važnost institucionaliziranja rada sa maloljetnicima u policijske strukture, u smislu osnivanja posebnih odjeljenja ili timova, kako bi rad policijskih snaga bio adekvatniji, primjereniji i brži. Također, učesnici su naglasili značaj učešća ministarstava unutrašnjih poslova u programima i projektima iz oblasti prevencije te da bi odjeli i sektori poput odjeljenja u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu trebali imati koordinacijsku ulogu.

Učesnici sastanka su se složili da će zajednički raditi u narednom periodu na osnivanju posebnih odjeljenja ili timova koji će se baviti maloljetničkom delinkvencijom. Nastavit će se edukacija i certifikacija ovlaštenih službenih lica te zajednički rad na prevenciji multidisciplinarnim pristupom.

 

U Banja Luci potpisan Protokol o zaštiti prava djece

18.04.2017. (BANJA LUKA) U Gradskoj upravi Grada Banja Luka je danas potpisan protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji sa ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom. Ovaj protokol ima za cilj uspostaviti što kvalitetniju saradnju i koordinaciju nadležnih subjekata grada Banje Luke u zaštiti djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom, prevenciji maloljetničkog prestupništva i primjeni alternativnih mjera, poštujući najbolji interes djeteta i rukovodeći se načelima zakonitosti i transparentnosti rada.

Protokol su potpisali gradonačelnik Igor Radojičić i predstavnici: Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Banja Luka, Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Banja Luka, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, Osnovnog suda u Banjoj Luci, Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka, i udruženja građana „Pro familia“ i „Nova generacija“.

Protokol precizira mjere, zadatke i obaveze svakog subjekta ponaosob.

-Grad Banja Luka će putem Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku dalje vršiti koordinaciju forimaranjem posebne radne grupe, a svaki potpisnik ima svoje zadatke u okviru redovnih ili dodatnih aktivnosti. Dakle, svi moramo biti partneri u ovom izuzetno osjetljivom poslu koji se odnosi na zaštitu prava djece, na maloljetničko prestupništvo i, prije svega, na naše zajedničko postupanje kako bi se preventinvo djelovalo da ne dođe do takvih događaja. U slučaju da neko od maloljetnika dođe u sukob sa zakonom, svaka od naših institucija ima niz mjera koje treba da preduzme – istakao je gradonačelnik Radojičić.

Glavni okružni javni tužilac, Želimir Lepir kazao je da je zadovoljan što je potpisan protokol u kojem učestvuje veći broj subjekata i koji će u koordinaciji raditi na zaštiti djece koja, kako je rekao – „igrom slučaja ili na neki drugi način dođu u doticaj sa zakonom i da preventivno djeluju, a ponekad i represivno nalazeći alternativne mjere zaštite djece s obzirom na njihov psiho-fizički razvoj“.

Zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Banjoj Luci, Dragan Uletilović istakao je da je protokol - korak UNICEF-a BiH i Biroa za ljudska prava iz Tuzle da se pojedina rješenja iz zakona o maloljetnicima, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, konkretno i primijene u praksi.

Potpisivanje današnjeg protokola je prvi događaj u okviru proslave Dana grada, čiji je ovogodišnji glavni motiv - Banja Luka kao grad mladih, prijatelj djece i evropska prijestonica kulture.

 

Preuzeto sa http://www.banjaluka.rs.ba/